Поверителност

"Панчев" ЕООД получава лични данни от лицата попълнили електронната форма за поръчка от Интернет магазина на Търговеца. Последният полага необходимата грижа за защита на тези данни и ги обработва законосъобразно и добросъвестно, за целите на изпълнението на Договора за продажба. "Панчев" ЕООД има право да използва събраната информация, за да предлага други свои артикули на Клиента, за осъществяването на маркетингови и рекламни цели, за организирането на промоции, томболи и статистически изследвания, както и за всички други незабранени от законодателството цели. За целите на Договора, Търговецът има право, без предупреждение, да предоставя личните данни на Потребителя на упълномощени от Дружеството трети лица, в това число куриерски фирми, банки и др. Потребителят може във всеки един момент да подаде писмено заявление на e-mail, за да изиска пълна информация за използването на предоставените от него лични данни, както и да поиска от Търговеца да заличи или коригира тези данни.